Meresuu SPA & Hotellin ympäristöpolitiikka

Meresuu Spa & Hotel välittää legendaa vapaudesta, onnellisista lopuista ja entistäkin kauniimmasta tulevaisuudesta.

Vapaus merkitsee samalla myös vastuuta omasta toiminnasta. Vastuuta jatkuvasta kehityksestä kantavat ihmiset ja yritykset. Meresuu kantaa vastuuta päivittäisessä toiminnassaan ympäristöä säästäviä periaatteita noudattamalla.

Onnelliset loput toteutuvat vain silloin, kun toimimme ottaen huomioon ja kunnioittaen kaikkia ja kaikkea ympärillämme olevaa. Kaunis tulevaisuus on vain niille, jotka ajattelevat jo nyt tulevaisuuden mahdollisuuksia ja myös käyttäytyvät vastaavasti. Jokaisen uuden eliön tulisi syntyä elinvoimaiseen ja tasapainoiseen ympäristöön.

Meresuu SPA & Hotel haluaa olla ympäristöystävällinen vieraiden vastaanottaja ja kumppani, joka arvostaa seuraavaa: 
- säästäväistä luonnonvarojen käyttöä 
- ympäristöystävällisten tuotteiden ja materiaalien käyttöä 
- ympäristöä arvostavien palvelujen kehittämistä ja käyttöä 
- korkealaatuisten paikallisten elintarvikeraaka-aineiden käyttöä 
- ympäristöä säästävien periaatteiden jatkuvaa esittelyä ja käyttöä Meresuun henkilökunnan keskuudessa.

Toivomme, että työntekijämme välittäisivät ympäristöä säästäviä periaatteita Meresuusta eteenpäin. Meille ja koko maailmalle tärkeät arvot leviät siten entistäkin laajemmalle yleisölle. Meresuu tekee siten oman panoksensa entistäkin kauniimman tulevaisuuden varmistamiseksi seuraaville sukupolville. Elämä luo arvokasta uutta elämää elinvoimaiseen ympäristöön!